OZNAM

Dovoľujeme si vás informovať, že v priebehu nasledujúcich dní by malo prebehnúť zasadnutie Rady Environmentálneho fondu, ktorá rozhodne o projektoch, ktoré budú finančne podporené zo zoznamu, ktorý odporučil sekretariát ZVF na základe výsledkov z odborného hodnotenia. Po schválení zoznamu podporených projektov budú následne generované Rozhodnutia o schválení dotácie podporeným žiadateľom, ktoré podpisuje p. minister MŽP SR.
Až po týchto procesoch nasleduje zverejnenie podporených žiadostí.
Sekretariát ZVF


Ewobox - logo

Žiadateľ, neskôr príjemca dotácie je povinný svoje výstupy zverejniť na portáli environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety www.ewobox.sk